Աշխատանքի են հրավիրվում տեխնիկական անվտանգության ճարտարագետներ (25.08.2014)

Աշխատանքի վայրը՝ ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Թեղուտ


Տևողությունը՝ երկարաժամկետ, 3 ամիս փորձաշրջանով


Աշխատանքի նկարագրությունը'

Տեխնիկական անվտանգության ճարտարագետը պետք է իրականացնի ընկերության արտադրական գործունեության ամենօրյա վերահսկողություն՝ ապահովելով գործունեության համապատասխանությունը աշխատանքի անվտանգության ոլորտում ՀՀ և միջազգային ստանդարտների պահանջներին


Աշխատանքային պարտականությունները՝

 • - Տեխնիկական անվտանգության նորմերի, կանոնների, հրահանգների ու արտադրական սանիտարիայի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողություն.
 • - Ըստ տեխնիկական անվտանգության գործող նորմատիվային-տեխնիկական փաստաթղթերի աշխատողների (այդ թվում՝ ղեկավարների, մասնագետների, ծառայողների) ժամանակին ուսուցման, ատեստավորման ու հրահանգավորման, նրանց գիտելիքների ստուգման , ինչպես նաև աշխատանքի անվտանգության հրահանգների մշակման ու վերանայման գործընթացների նկատմամբ վերահսկողություն.
 • - Արտահագուստի, պաշտպանիչ միջոցների ու սարքերի հայտերի կազմելու, աշխատողներին անհատական պաշտպանության միջոցների ժամանակին տրամադրման նկատմամբ հսկողություն.
 • - Տեխնիկական անվտանգության բաժնի պետին անվտանգության պահանջների խախտումների բոլոր դեպքերի մասին տեղեկացում.
 • - Տեխնիկական անվտանգության բաժնի այլ աշխատանքներ:


Անհրաժեշտ որակավորումը՝

 • - բարձրագույն ճարտարագիտական կրթություն.
 • - տեխնիկական անվտանգության օրենսդրության և կանոնակարգերի իմացություն.
 • - տեխնիկական անվտանգության վերաբերյալ միջազգային ստանդարտների, մասնավորապես՝ OHSAS 18001 և այլ նորմատիվ ընթացակարգերի իմացություն.
 • - գիտելիքներ լեռնահանքային արդյունաբերությունում տեխնիկական անվտանգության պահանջների և հիմնական խնդիրների վերաբերյալ.
 • - միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի գործունեության ստանդարտների և շրջակա միջավայրի, առողջության պահպանության և տեխնիկական անվտանգության ուղեցույցների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն.
 • - համակարգչային հմտություններ (MS Office, Internet).
 • - հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացություն.
 • - հաղորդակցման գերազանց հմտություններ.
 • - պատասխանատվության բարձր զգացում.
 • - նվազագույնը 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ:
 • - բնապահպանության, սոցիալական պատասխանատվության, աշխատանքի անվտանգության ապահովման ոլորտներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության սկզբունքների և նպատակների, գործունեության հիմնական ցուցանիշների իմացություն:
   

Աշխատողների ընտրությունը կիրականացվի մրցութային կարգով՝ հարցազրույցի և թեստավորման արդյունքների հիման վրա:

Բնապահպանության, սոցիալական, աշխատանքի անվտանգության բնագավառներում «Թեղուտ» ՓԲԸ քաղաքականության և գործունեության հիմնական ցուցանիշների և այլ տեղեկատվությամբ ամփոփագիրը կարող եք ներբեռնել «Թեղուտ» ՓԲԸ պաշտոնական կայքից՝ հետևյալ հղումով:


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ. 10.09.2014թ.


Աշխատողների ընտրությունը կիրականացվի մրցութային կարգով: Ցանկացողներին խնդրում ենք CV-ն, համապատասխան որակավորումը հաստատող փաստաթղթերը և մոտիվացման նամակն ուղարկել samvel.yeritsyan@vallex.com հասցեով:

Հարցերի համար զանգահարել (+ 37410) 510885 լրաց.  2510 հեռախոսահամարով:

«Վալլեքս» խմբի ընկերություններ
Հայաստանի Հանրապետություն
ք. Երևան, Խանջյան փ.19
Հեռ.` +374 10 51-08-88
Ֆաքս` +374 10 51-08-80
Developed by Smart Systems LLC